CÔNG TY TNHH SKY ERP Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về CÔNG TY TNHH SKY ERP một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mail Messages Easy. Show all messages, Show sent messages, Reply to message, Forward message, Archive message, Delete Undelete message, Quote message, Move message
Read and manage all Odoo messages in one place! Show all messages, Show sent message, Reply to messages, Forward messages, Edit messages, Delete messages, Move messages, Quote messages
Mail Messages Draft." Save Message as Draft, Edit Message Drafts, Send Message from Draft Message
Adds draft messages support to free 'Mail Messages Easy' app
SkyERP - SaaS Portal
SaaS Portal
Odoo SaaS Master
Odoo SaaS Controller
Odoo SaaS Sale
Odoo SaaS Controller
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam

Đăng ký nhận tư vấn / demo 1:1 miễn phíman standing in front of people sitting beside table with laptop computers