Quản lý sản xuất trong SkyMRP

Quản lý sản xuất đóng vài trò quan trọng số 1 trong vận hành nhà máy. Nó là một chủ đề lớn bao gồm Kho vận, Chuỗi cung ứng, Vận hành sản xuất, Máy móc thiết bị, Bảo trì, Chất lượng, ... Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức về vận hành sản xuất trên cơ sở sử dụng phần mềm quản trị sản xuất cao cấp SkyMRP để minh họa các bước trong quá trình của một nhà máy với đầy đủ quy trình. Sau khóa học: - Học viên có thể hiểu quy trình sản xuất và vận hành sản xuất ở 1 nhà máy - Học viên hiểu cách sử dụng phần mềm bao gồm cấu hình, thiết lập và vận hành sản xuất.

Người phụ trách Nguyễn Anh Tuấn
Cập nhật gần nhất 22/05/2022
Thời gian hoàn thành 18 giờ 22 phút
Thành viên 2
Trung cấp
 • Tài liệu
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý sản xuất SkyMRP (tiếng việt) (1)
 • Giới thiệu và thiết lập cơ bản
  • Ngày 1 - Phần 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản
  • Ngày 1 - Phần 2. Thiết lập trong sản xuất
 • Vận hành sản xuất
  • Ngày 2 - Phần 1. Vận hành sản xuất
  • Ngày 2 - Phần 2. Vận hành sản xuất (tiếp theo)

Đăng ký nhận tư vấn / demo 1:1 miễn phíman standing in front of people sitting beside table with laptop computers