Tất cả khóa học

Quản lý sản xuất trong SkyMRP

Quản lý sản xuất đóng vài trò quan trọng số 1 trong vận hành nhà máy. Nó là một chủ đề lớn bao gồm Kho vận, Chuỗi cung ứng, Vận hành sản xuất, Máy móc thiết bị, Bảo trì, Chất lượng, ... Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức về vận hành sản xuất trên cơ sở sử dụng phần mềm quản trị sản xuất cao cấp SkyMRP để minh họa các bước trong quá trình của một nhà máy với đầy đủ quy trình. Sau khóa học: - Học viên có thể hiểu quy trình sản xuất và vận hành sản xuất ở 1 nhà máy - Học viên hiểu cách sử dụng phần mềm bao gồm cấu hình, thiết lập và vận hành sản xuất.

Đăng ký nhận tư vấn / demo 1:1 miễn phíman standing in front of people sitting beside table with laptop computers