Bảng giá SkyERP

Phí sử dụng hệ thống gồm phí định kỳ theo hàng năm và chi phí 1 lần cho thiết lập ban đầu

Chọn số lượng Người dùng

Chọn các Ứng dụng của bạn

Tiện ích

Bán hàng

Kế toán

Website

Dịch vụ

Kho vận & cung ứng

Sản xuất

Nhân sự

Tích hợp

Lựa chọn Tên miền của bạn

x Người dùng xx
x Các ứng dụng xx
Tổng / tháng xxx
x Người dùng xxx
x Các ứng dụng xxx
Tổng / tháng xxx
Thanh toán hàng năm xxx
DÙNG THỬ NGAY
- Dùng thử miễn phí 15 ngày
MUA NGAY
Vui lòng chọn ít nhất một Ứng dụng

Lựa chọn gói triển khai thành công

Là phí ban đầu chỉ thanh toán 1 lần khi bắt đầu dự án

Cơ bản

150 tr. đ

Giới hạn trong 100 giờ thực hiện

 • Tư vấn triển khai
 • Thiết lập hệ thống
 • Đưa dữ liệu ban đầu lên hệ thống
 • Đào tạo người dùng
 • Tùy chỉnh tính năng nếu cần

Chuyên nghiệp

300 tr. đ

Giới hạn trong 250 giờ thực hiện

 • Tư vấn triển khai
 • Thiết lập hệ thống
 • Đưa dữ liệu ban đầu lên hệ thống
 • Đào tạo người dùng
 • Tùy chỉnh tính năng nếu cần

Tùy chỉnh

Liên hệ

Không giới hạn số giờ thực hiện

 • Tư vấn triển khai
 • Thiết lập hệ thống
 • Đưa dữ liệu ban đầu lên hệ thống
 • Đào tạo người dùng
 • Tùy chỉnh tính năng nếu cần

Đăng ký nhận tư vấn / demo 1:1 miễn phíman standing in front of people sitting beside table with laptop computers