Phần mềm quản lý sản xuất Nội thất và phụ kiện

OneMRP

Liên hệ OneMRP 

Phần mềm quản lý sản xuất nội thất và phụ kiện | OneMRP

OneMRP có khả năng linh hoạt để giúp bạn đáp ứng các thách thức kinh doanh. Với các giải pháp phần mềm ERP cho sản xuất đồ nội thất sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả đáng kể, tối ưu hóa chuỗi cung ứng của bạn và đưa đồ nội thất và phụ kiện liên quan đến các nhà phân phối và người tiêu dùng nhanh hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ cần một hệ thống tích hợp duy nhất. 

Phần mềm quản lý sản xuất nội thất và phụ kiện OneMRP có thể giúp bạn giải quyết những thách thức gì?

 • Cân bằng cung cầu bằng việc giữ mức tồn kho và hàng hóa lỗi thời ở mức tối thiểu, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc. 
 • Hiểu và sử dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự cân bằng cung cầu. Điều này rất quan trọng vì giúp doanh nghiệp giảm lượng hàng tồn kho, cải thiện việc có sẵn trong kho giúp tăng doanh thu cho doanh nghiệp. 
 • Thông qua tính năng Quản lý hàng tồn kho mạnh mẽ, OneMRP cho phép bạn định lượng hàng tồn hỗ trợ bạn giảm lượng dự trữ an toàn và giải phóng vốn lưu động, mà không ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn như một nhà cung cấp đáng tin cậy trên thị trường .
 • Đổi mới liên tục là yếu tố then chốt để duy trì khả năng cạnh tranh trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm liên tục để tạo ra các sản phẩm mới và tốt hơn. 
 • Các tính năng quản lý tích hợp mạnh của OneMRP cho phép bạn tối ưu hóa và theo dõi các thay đổi đối liên quan thiết kế và chi phí sản phẩm, cũng như cải thiện việc cung cấp các mẫu thiết kế và tính năng sản phẩm hướng đến khách hàng.
 • Tiêu chuẩn dịch vụ mà bạn cung cấp cho khách hàng tạo nên sự khác biệt trong việc xây dựng các mối quan hệ vững chắc và đạt được lợi thế cạnh tranh. Điều này đòi hỏi phải theo dõi, không chỉ thông tin liên quan đến bán hàng của khách hàng mà còn cả chi tiết về các mối quan hệ kinh doanh bên trong hoặc bên ngoài. Để đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn về hoạt động của khách hàng, sản phẩm và thị trường dự kiến, bạn cần có thông tin ở các định dạng phù hợp và ở các mức độ chi tiết khác nhau để thực hiện các phân tích.
 • OneMRP cho phép bạn không chỉ lưu giữ lịch sử dữ liệu bán hàng mà còn cả các hoạt động sản phẩm liên quan đến khách hàng cá nhân. Vì vậy bạn có thể dễ dàng xác định các kiểu mua sắm và sở thích của khách hàng, đồng thời nhanh chóng tạo các đơn đặt hàng lặp lại bằng cách sao chép và sửa đổi các đơn đặt hàng trước đó.
 • Dự báo sử dụng lịch sử bán hàng để xác định xu hướng và các sản phẩm nhu cầu theo mùa, từ đó hỗ trợ bạn tính toán các dự báo chính xác hơn, lập kế hoạch kinh doanh tốt hơn và cải thiện mức độ hài lòng dịch vụ khách hàng.
 • Để đạt được lợi thế cạnh tranh, bạn phải có sự nhanh nhẹn để đáp ứng nhu cầu thị trường ở tất cả các cấp độ hoạt động, mà không làm tăng chi phí, lãng phí và giảm hiệu quả kinh doanh. 
 • Điều này bao gồm việc quản lý và thực hiện hiệu quả các hoạt động lập lại lịch trình sản xuất khi có sự ưu tiên sản xuất, kế hoạch kinh doanh thay đổi hoặc các sự kiện bất ngờ xảy ra.
 • Khả năng tạo ra và thực hiện một lịch trình có thể được đòi hỏi phải có một cái nhìn toàn diện về tình hình hiện tại và các nguồn lực sẵn có trong tổ chưc, cũng như các công cụ để thực hiện việc lập lại lịch sản xuất nếu cần. 
 • OneMRP cung cấp thông tin tích hợp toàn bộ quay trình, lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động để hỗ trợ toàn bộ quy trình sản xuất từ thiết kế đến mua sắm, sản xuất, giao hàng/ lắp đặt và dịch vụ.
 • Quản lý chặt chẽ thời gian thực hiện nguyên vật liệu là cực kỳ quan trọng trong việc kiểm soát chi phí mua sắm tổng thể và đạt được các mục tiêu về mức độ dịch vụ khách hàng. OneMRP cho phép bạn theo dõi thời gian mua hàng được báo giá so với hiệu suất giao hàng thực tế của nhà cung cấp và để lưu ý các nhà cung cấp đáng tin cậy về nguyên liệu thô cụ thể đã được chứng nhận trong hệ thống, cũng như theo dõi các hợp đồng đặt hàng mua hàng loạt.
 • Liên kết giữa các thành phần và hoạt động và bù trừ các thành phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nguyên tắc mua nguyên liệu thô. Ngoài ra, các chỉ báo điểm đặt hàng tồn kho, chẳng hạn như điểm sắp xếp lại, mức tối thiểu/ tối đa và kho an toàn cung cấp các công cụ để giúp bạn giảm thiểu các vấn đề liên quan đến việc cung cấp các mặt hàng lâu năm không đáng tin cậy.
Quản lý phân phối thành phẩm đến nhiều kho hàng
 • Hệ thống OneMRP cung cấp các phương tiện để thiết lập, quản lý và giám sát việc luân chuyển hàng hóa giữa nhiều kho hàng và cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về trạng thái và chi tiết của các giao dịch trong quá trình vận chuyển.
 • Được sử dụng cùng với mô-đun Đơn đặt hàng bán hàng OneMRP, hệ thống Hàng hóa vận chuyển cung cấp chức năng ghi lại các đơn đặt hàng trở lại trong hệ thống cho nhiều kho hàng và xuất điện tử các thủ tục giấy tờ kèm theo
 • Ngoài ra, thông qua mô-đun Lập kế hoạch Yêu cầu Vật liệu, chức năng vận chuyển hàng hóa trong quá trình vận chuyển của OneMRP mở rộng để bao gồm lập kế hoạch yêu cầu phân phối, do đó cho phép lập kế hoạch sản xuất và mua hàng để đáp ứng các yêu cầu về kho hàng hiện tại và tương lai.

Các giải pháp của phần mềm quản lý sản xuất nội thất và phụ kiện OneMRP

white laptop computer turned on beside brown paper cup

Trình cấu hình sản phẩm

Dựa trên quy tắc hợp lý hóa việc nhận đơn đặt hàng và tự động tạo đơn đặt hàng với tất cả các chi tiết liên quan, chẳng hạn như vật liệu và hoạt động cần thiết để tạo hoặc lắp ráp đúng cấu hình sản phẩm dành riêng cho khách hàng. Bộ cấu hình sản phẩm liên kết trực tiếp vào các mô-đun sản xuất của OneMRP, cho phép bạn đáp ứng những thay đổi hàng ngày trong việc lập lịch trình ưu tiên và yêu cầu nguyên liệu.

Lập hóa đơn nguyên vật liệu

Dự kiến chính xác để theo dõi chi phí sản xuất thực tế. Hóa đơn hoàn chỉnh tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch nguyên vật liệu và quản lý khu vực sản xuất và chi phí sản xuất.