Linh hoạt lập kế hoạch sản xuất tổng thể

Cho phép lập kế hoạch sản xuất tổng thể theo chu kỳ hàng ngày, tuần, tháng, cho phép hiển thị số lượng cột theo mong muốn.

Tính năng chính

Kế hoạch sản xuất tổng thể

Sử dụng quy tắc đặt hàng, quy tắc tồn kho tối thiểu hoặc lịch sản xuất chính để tự động hóa quy trình thu mua. Hãy để lịch trình tính toán mọi thứ cho bạn. Sử dụng định tuyến, điểm hạn chế và thời gian dẫn để tối ưu hóa mức tồn kho và tránh thiếu hụt.Nhiều phương pháp cung ứng hàng hóa 

Lựa chọn tuyến cung ứng là Sản xuất, Mua hàng hay bổ sung theo đơn hàng MTO hay kết hợp nhiều tuyến cung ứng. 

Cách thức cung ứng được thiết lập linh hoạt theo từng sản phẩm.

Thiết lập quy tắc tồn kho tối đa tối thiểu để hệ thống tự động đề xuất cung ứng khi hàng hóa dự kiến đạt mức dưới tối thiểu. 


Đăng ký nhận tư vấn / demo 1:1 miễn phíman standing in front of people sitting beside table with laptop computers